Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: INFO MATERIJALI » certifikat ISO

 

malaISO22000.jpg

Dobiven certifikat ISO 22000:2005  

Dana 25.9.2008. godine, a nakon provedenog audita sustava upravljanja u Mosalvina d.o.o. Kutina od certifikacijske tvrtke SGS 29.8.2008. godine, te utvrđene sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 22000:2005 Moslavina d.o.o. je dobila certifikat za sustav upravljanja sigurnošću vode za piće.
Certifikat je važeći do 24. 9. 2011. godine, a do tog datuma će svake godine ista certifikacijska kuća obavljati nadzorne audite.
Sredinom 2008. godine započelo je uvođenje sustava upravljanja sigurnošću hranom za djelatnost i pružanje usluge vodoopskrbe kojom je obuhvaćen cjelovit postupak osiguravanja isporuke zdravstveno ispravne vode za piće od njezina zahvaćanja , dezinfekcije, skladištenja do distribucije sustavom javne vodoopskrbe.
Za uvođenje sustava, njegovo održavanje i poboljšanje zadužen je tim djelatnika, njih 7 stručnih u svojem području djelatnosti i pružanju usluge vodoopskrbe.
Norma ISO 22000:2005 definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa HACCP-a uz dodatne preduvjetne programe kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi od izvora do krajnjeg korisnika-potrošača.
Moslavina d.o.o. Kutina je kao nadogradnju HACCP-a uvela međunarodni standard upravljanja sigurnošću vodoopskrbe ISO 22000:2005 u rujnu 2008. godine kada je proslavljala 25 godina proizvodnje pitke vode u Ravniku. Moslavina d.o.o. je započela distribuciju vode 1960. godine, a 1983. godine i proizvodnju pitke vode na crpilištu podzemne vode u Ravniku.
Moslavini d.o.o. je misija kontinuirana, sigurna, kvalitetna i ekonomična usluga vodoopskrbe i odvodnje. Politikom sigurnosti vode za piće obvezuje se na :
-procjenu mogućih rizika i uspostavu kontrole nad cjelokupnim procesom vodoopskrbe
-poduzimanje preventivnih radnji na sustavu vodoopskrbe,
-stalnu kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće putem internog i neovisnog laboratorija,
-visoku razinu higijene osoblja i radnih prostora,
-pravovremeno i kontinuirano izvještavanje svih zainteresiranih strana o mjerama i ostvarenim rezultatima kvalitete vode za piće. 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login