Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
POTPISAN UGOVOR ZA USLUGE NADZORA EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“

Dana 31.10.2019. godine potpisan je ugovor za USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“.

 Nadzor će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga – Aktivnosti B) te FIDIC uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnosti A).


Usluga nadzora je sastavni dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ koji je jedan od najvrjednijih projekata Moslavine d.o.o. čija je ukupna vrijednost 488 milijuna kuna, a realizira se sufinanciranjem iz EU fondova, nacionalnih sredstava i sredstava jedinica lokalne samouprave.

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“ obuhvaća radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode te rekonstrukciji i dogradnji javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje, što u osnovi sadrži:

A.1. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavina

A.2. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe I odvodnje Aglomeracije Kutina – I.

A.3. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe I odvodnje aglomeracije Kutina – II

A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)

B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)

B.2. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VP Moslavina, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s“

 

<

 

 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login