Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VOLODERU

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Sanitarno feklana kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Popovača
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Popovače (naselje Voloder). U sklopu projekta izgradit će se 2.800 m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 360 stanovnika iz Zagrebačke ulice u Voloderu. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici u Voloderu omogućava se provedba EU projekta Aglomeracija Popovača kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Popovača i Voloder.
Ukupna vrijednost projekta: 3,7 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 3,1 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login