Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD U ULICI REPUŠNIČKA LIPA U REPUŠNICI

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Kanalizacijski cjevovod u Ulici Repušnička Lipa u Repušnici
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Kutina
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Kutine (naselje Repušnica). U sklopu projekta izgradit će se 2.800m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 420 stanovnika iz Ulice Repušnička Lipa u Repušnici. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u ulici Repušnička Lipa u Repušnici omogućava se provedba EU projekta Moslavina kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Kutina.
Ukupna vrijednost projekta: 2,8 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 2,2 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: studeni 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login