Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
MAGISTRALNI VODOVOD KUTINA-LIPOVLJANI I VODOSPREMNIK I CRPNA STANICA TOROVI

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani te Vodospremnik i crpna stanica "Torovi"
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina, Općina Lipovaljani
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Kutine i Općine Lipovljani (naselja Kutina, Husain, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Krivaj i Lipovljani). U sklopu projekta izgradit će se 20.000 m magistralnog cjevovoda, 7.940 m distributivnog cjevovoda, 3 crpne stanice, 5 mjerno-regulacijskih okana, 1 klorinatorska stanica i 1 vodosprema kapaciteta 1000 m3. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu distribucije vode oko 640 stanovnika sa područja naselja Zbjegovača, Banova Jaruga i Krivaj koji se nalaze uz trasu magistralnog vodovoda te se indirektno osigurava zdravstveno ispravna voda za 4940 stanovnika. Također stvaraju se preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnih uličnih cjevovoda u naseljima Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice i Janja Lipa što će se izvoditi u sklopu projekta "Moslavina".
Ukupna vrijednost projekta: 34,3 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 22,6 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Vladimir Smolić, ing.građ. 044/691-424
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login