NovostiAglomeracija

Počeli radovi na uređaju za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II u sklopu projekta Aglomeracija Kutina

Nakon potpisa Ugovora za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II, izrade projektne dokumentacije, ishođenja građevinske dozvole te pripremnih radova sa zadovoljstvom možemo izvijestiti kako su počeli građevinski radovi na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II (Crveni FIDIC).

 

Ovaj dio investicije u sklopu projekta Aglomeracija Kutina vrijedan je nešto više od 40 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ 488.414.656,13 kn (s PDV-om) od čega 262.967.282,54 kn čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr