NovostiAglomeracija

Održan tjedni radni sastanak s predstavnicima izvođača radova  o stanju EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina"

U prostoru Moslavine d.o.o. održan je redoviti tjedni koordinacijski radni sastanak s predstavnicima izvođača radova  na temu stanja na  EU projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Sudionici sastanka su razmijenili informacije o dinamici radova te ostalim segmentima provođenja projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr