NovostiAglomeracija

Obavijest građanima vezana uz odlaganje zemlje iz iskopa u sklopu provođenja projekta "Aglomeracija Kutina"

U provođenju projekta „Aglomeracija Kutina“ višak zemlje iz iskopa odložiti će se dijelom privremeno na česticama sjeverno od Gradske deponije kao što je to već ranije objavljeno. Grad Kutina osigurao je mjesto za odlaganje Sporazumom sa Eko Moslavinom d.o.o. i Moslavinom d.o.o. te su svi izvoditelji na projektu time dobili mogućnost odlaganja kako bi se izbjeglo odlaganje na mjestima diljem Grada.

Ukoliko Izvođači radova, u manjem obimu, u dogovoru s privatnim vlasnicima parcela iznađu rješenje odlaganja na privatnim parcelama, to prelazi u obvezu i odgovornost Izvođača radova i vlasnika parcela.

Ukoliko bi netko od Izvođača radova odlagao višak zemlje iz iskopa na privatnim parcelama bez dopuštenja i dogovora s vlasnicima parcela, molimo da nas o tome odmah obavijestite na telefon: 044 691 436 ili mail: info@moslavina-kutina.hr

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr