NovostiAglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedan više od 64 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U ponedjeljak, 12. listopada, u Kutini je, u prostorijama Moslavine d.o.o., uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, potpisan je ugovor o izvođenju radova na EU projektu - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina II - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje - A.3. u vrijednosti od 64.371.693,10 kn (bez PDV-a) s tvrtkom HIS d.o.o., Donja Višnjica sufinanciran bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

Navedenim ugovorom na sustavu javne vodoopskrbe izgraditi će se 1.951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila do DN110 te rekonstruirati 8.234 m cjevovoda profila DN90 do DN250. Na sustavu javne odvodnje rekonstruirati će se 4.605 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 1.615 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje uz pripadajuće preljeve, prigušnice i rasteretne kolektore te će se izgraditi 4.457 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 7.068 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje, 1.581 m tlačnih cjevovoda te 5 crpnih stanica.

 

Više slika možete pogledati u Galeriji.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr