NovostiAglomeracija

Potpisani ugovori o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedni više od 185 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U utorak, 28. srpnja, u Kutini su, u Hotelu Kutina, uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, svečano potpisani ugovori s izvođačima radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina i radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kutina. Potpisivanjem ugovora službeno su, a nakon dugotrajnih i složenih otvorenih postupaka javne nabave, započeli radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina.

 

Potpisivanju su nazočili župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, predstavnik Hrvatskih voda Đino Zmijarević, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos te supotpisnici ugovora Mijo Šepak, direktor Moslavina d.o.o. tvrtke korisnika bespovratnih sredstava Europske unije i predstavnici tvrtki izabranih u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova. Uz predstavnike medija, konferenciji su nazočili i zamjenik župana g. Roman Rosavec, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine g. Davor Kljakić, zamjenik gradonačelnika g. Damir Markuš, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Kutine g. Dražen Kinderman, gradonačelnik Grada Popovače g. Josip Mišković, načelnik Općine Lipovljani g. Nikola Horvat i mnogi drugi.

Vrijednosti potpisanih ugovora iznose 185.572.763,26 HRK,  a odnose se na ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina u iznosu od 76.237.089,04 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila tvrtka AQUATERM d.o.o. iz Karlovca čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe aglomeracija Kutina I u iznosu od 109.335.674, 22 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila Zajednica ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  iz Ivanić Grada  VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. iz Novske.  Uskoro se očekuje završetak postupaka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovog projekta.

 

Na radove Projekta otpada 90% ukupne vrijednosti, odnosno 352.558.256 kn i oni se dijele u dvije glavne skupine: radovi rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje ( 60% ukupne vrijednosti Projekta, odnosno 235.919.570 kn) i projektiranje i izgradnju uređaja kondicioniranja pitke vode (8% ukupne vrijednosti,  odnosno, 30.109.6414 kn) te radovi projektiranja, izgradnje i pokusnog rada UPOV-a Kutina 23.000 ES (22% ukupne vrijednosti,  odnosno 86.529.072 kn).

 

U području vodoopskrbe, kroz radove prve navedene skupine,  izradit će se nova vodoopskrbna mreža od  49,6 km s 4 crpne stanice, novi uređaj za kondicioniranje vode  Ravnik,  dva bunara u Osekovu, a  rekonstruirat će se 38,8 km postojeće vodoopskrbne mreže, izgrađene prije 25 do 50 godina, kako bi se smanjili gubici pitke vode iz sustava koji u ovom trenutku iznose oko 25%. Postojeći uređaj za kondicioniranje vode „Ravnik“ kapaciteta obrade sirove vode pušten je u pogon 1983. godine. Uređaj je dotrajao, većini opreme odavno je istekao vijek trajanja, a građevinski objekti su isto u izuzetno lošem stanju. Navedenim radovima povećat će se  učinkovitost sustava vodoopskrbe i osigurati opskrba stanovništva  kvalitetnom pitkom vodom. Radovi će utjecati na  dugoročno smanjenje gubitaka vode na velikom dijelu mreže starosti te smanjenje troškova izvanrednog održavanja.

 

U području odvodnje izgradit će se nova kanalizacijska mreža dužine 33,9 km s 13 crpnih stanica, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja sa anaerobnom digestijom i solarnim sušenjem mulja od 23 000 ES, a izvršit će se i rekonstrukcija kanalizacijske mreže ukupne dužine 13,4 km. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutina, kapaciteta 20.000 ES izgrađen 1985. godine  i  trenutačno nije usklađen sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ. Otpadne vode aglomeracije Kutina tretiraju se samo mehaničkim pročišćavanjem  te kao takve ispuštaju u trenutačni prijemnik lateralni kanal. Postojeći sustav odvodnje je u većini mješovitog tipa i očituje ga izrazito loša funkcionalnost. Na  sustav je priključeno  10.566 stanovnika s područja grada Kutine.

 

Koliko je važna vodno-komunalna infrastruktura, dugoročno investiranje u istu te dobro upravljanje vodno-komunalnim infrastrukturama pokazuju i ekstremne i razorne poplave koje zadnjih godina sve češće pogađaju i Hrvatsku, a među inima i posljednja prošlotjedna poplava u gradu Zagrebu. Provedba projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“  trebala bi spriječiti slične pojave na području aglomeracije Kutina.

Izjave sudionika zabilježili su i prenijeli Radio Quirinus i Radio Moslavina i možete ih poslušati na sljedećim poveznicama: https://quirinusportal.com/2020/07/aglomeracija-kutina/ i http://www.radiomoslavina.hr/2020/07/aglomeracija-kutina-potpisani-ugovori-s-izvodacima-radova-vrijedni-vise-od-180-milijuna-kuna/

 

GALERIJA SLIKA

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr