Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: ZAKONI, PRAVILNICI I ODLUKE

 

malaISO22000.jpg

PRAVILNICI I ODLUKE

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade za razvoj u cijeni vodne usluge na području Grada Kutine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na voopskrbnm području Općine Popovača
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova
 
Povratak
 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login