Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: UPRAVA

malaHACCP.jpg

malaISO22000.jpg

Uprava  

Društvo Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo postoji od 1961. godine, a pod ovim imenom djeluje od listopada 1996. godine. Odluka o organiziranju usklađena je sa odredbama ZTD-a i sastavljena u obliku društvenog ugovora.

Djelatnosti društva su: proizvodnja i opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te održavanje, rekonstrukcija i izgradnja vodovodnih instalacija.

Društvo danas zapošljava oko 90 radnika.

Direktor

Mijo Šepak, dipl. ing.
Rođen u Kutini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kutini, a fakultet u Zagrebu. Na mjestu direktora od 2002. godine.

Skupština društva

Skupštinu društva Moslavina d.o.o. Kutina čine zakonski zastupnici vlasnika: Gradonačelnik Grada Kutine, Gradonačelnik Grada Popovače, Načelnik Općine Velika Ludina i predstavnik tvrtke Ventus d.o.o. Varaždin.

Nadzorni odbor

Odlukom Skupštine društva Nadzorni odbor društva ima pet članova. Četiri člana nadzornog odbora imenovala je Skupština društva, a jednog člana Radničko vijeće društva. Skupština je imenovala dva člana iz Grada Kutine, jednog člana iz Grada Popovače i jednog člana iz Općine Velika Ludina.

Vlasnička struktura

Društvo Moslavina d.o.o. Kutina je u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, na čijem području djeluje, te tvrtke Ventus d.o.o. (kojoj je Općina V.Ludina prodala dio udjela) u slijedećem omjeru:

   1. Grad Kutina           71,59 % 
   2. Grad Popovača         22,58 % 
   3. Općina Velika Ludina   1,86 %
   4. Ventus d.o.o.          3,97 %
 
Dokapitalizacijom društva od strane jedinica lokalne samouprave mijenjaju se i postotci vlasničke strukture ovisno o iznosu dokapitalizacije.

 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login