Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA » Zaštita osobnih podataka

 

malaISO22000.jpg

Zaštita osobnih podataka  

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Voditelj zbirke osobnih podataka (Moslavina d.o.o.) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci. Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi obavezan je dostaviti u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Moslavina d.o.o. dostavila je Agenciji te objedinila u Središnjem registru, evidencije slijedećih zbirki osobnih podataka koje se vode u Moslavini d.o.o.:
1. Evidencija podataka o zaposlenima
2. Evidencija podataka o plaćama, naknadama, porezima i doprinosima
3. Evidencija podataka o korisnicima usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje
4. Evidencija podataka o utuženim osobama
5. Evidencija podataka o članovima Nadzornog odbora
6. Evidencija podataka o članovima Skupštine društva
7. Evidencija podataka o zaštiti na radu
8. Evidencija podataka o zahtjevima za priključenje na vodne usluge
Temeljem članka 18.a Zakona, Moslavina d.o.o.  kao voditelj zbirke osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Sanja Markus
Telefon: 044/691-413
Fax: 044/691-421
e-mail: sanja.markus@moslavina-kutina.hr

 

 

Prilozi:


 


 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login