Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

JEDAN DAN U GODINI POSVEĆUJE SE VODI

glass_of_water.jpgOpća skupština UN je svojom rezolucijom 1993. godine odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda. Ideja se sastoji u tome da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse iz jednostavnog razloga što mnoge zemlje, uslijed rasta stanovništva i gospodarskih djelatnosti, ubrzano ulaze u stanje pomanjkanja vode i ograničavanja gospodarskih djelatnosti, o čemu je potrebno podići stupanj javne svijesti na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Razdoblje od 2005-2015. UN proglašavaju međunarodnim desetljećem akcije pod nazivom «Voda za Život» iako se svake godine obrađuje određena tema. Tema ove godine je Gospodarenje otpadnim vodama.

Vezano za gospodarenje otpadnim vodama do  2014.,u sklopu projekta Kutina – zdravi grad  održana  je 11. ožujka ove godine Javna rasprava s temom sanacija deponije komunalnog otpada, izgradnju magistralne i lokalne vodovodne mreže, izgradnju kanalizacijske mreže, te biološkog pročistača otpadnih voda.

WaterRippling.jpgO ovim temama govori se u Kutini godinama. Studijom utjecaja na okoliš iz 2006. planirana je sanacija kutinske deponije. Na temelju glavnog projekta krajem 2007. dobivena je građevna dozvola za sanaciju odlagališta. Sanacija će se raditi tijekom 2008. i sljedeće godine, a završiti do 2010. Projekt je vrijedan 47 milijuna kn, od čega 80 posto sredstava osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a 20 posto jedinice lokalne samouprave. Cilj sanacije je zaštititi vodu, tlo i zrak od zagađivanja, te zdravlje ljudi.

Postotak priključenosti na kanalizaciju u užem dijelu grada iznosi oko 83 posto, što je oko 4.500 objekata u Kutini, a na cijelom području grada 56,9. Kutina upravlja sa oko 47 km glavnih kolektora, a do 2014. planira se uložiti oko 76 milijuna u izgradnju kanalizacijske mreže, što bi osigurao stupanj opskrbljenosti na cijelom području grada od 86,5 posto.

Za biološko pročišćavanje voda treba tek ispitati mogućnost zajedničkog pročišćavanja voda od strane Moslavine d.o.o. i Petrokemije na zajedničkom uređaju. Sada se u lateralni kanal ispušta svaki dan 17.000 m3 otpadne vode bez biološkog pročišćavanja od kojih se 32 % odnosi na mehanički pročišćene komunalne vode i 68% na petrokemijske tehnološke vode iz predtretmana.

U 2008. i 2009. godini prikupljat će se podaci za izradu studije utjecaja rada uređaja za biološko pročišćavanje voda na okoliš, 2010. izradit će se idejno rješenje i glavni projekt uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, a izgradnja biološkog uređaja vrijednog  oko 5 milijuna eura, planirana je u 2011. i  2012. godini.

 

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login