Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

Preuzimanje ambalažnog otpada

Moslavina d.o.o. Kutina (Profitni centar odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada) od utorka, 10. 1. 2006. godine preuzima ambalažni otpad od potrošača.

Preuzimanje ambalažnog otpada: obavlja se na lokaciji "Moslavina d.o.o. Zagrebačka1".

Radno vrijeme: radnim danom od 9-13 sati.

Ambalažni otpad koji se preuzima od potrošača je ambalaža od pića i napitaka za jednokratnu upotrebu i to:

-PET ambalaža (plastične boce od osvježavajućih napitaka, boce od mliječnih napitaka i prerađevina, gazirane i negazirane vode i piva)
-staklene boce za jednokratnu upotrebu
-Al (aluminijske) limenke
-Fe (željezne) limenke


Za navedenu ambalažu zapremine:

-veće od 0,2 l isplaćivat će se naknada od 0,50 kn po jedinici ambalažnog otpada -za ambalažu manju od 0,2 l i manje, neće biti isplaćena naknada, ali se može predati.

Ambalaža lijekova, motornih ulja, dodataka za jelo, pesticida, herbicida, sredstava za pranje rublja i čišćenja, insekticida i otrova se ne prima.

Potrošači jednokratno mogu predati: minimalno 10, a maksimalno 100 jedinica ambalažnog otpada.

Ambalaža koja nije čista neće se preuzeti.

Preuzima se samo ambalaža od građana koji imaju stalno mjesto boravka u KUTINI, POPOVAČI i VELIKOJ LUDINI.

Prenosimo: (Hina utorak, 31.01.2006 )
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu donesen je 25. srpnja 2005., na snazi je od 1. prosinca 2005.

Zbog razdoblja prilagodbe, dogovor je bio da se do 1. veljače ne primjenjuju zakonom određene sankcije.

Od 1. veljače sve su hrvatske trgovine veće od 200 četvornih metara dužne od kupaca preuzimati ambalažni otpad i platiti im 50 lipa po komadu ambalaže veće od dva decilitara (PET boca, staklena boca za jednokratnu upotrebu ili Al-Fe limenke).

Istaknuo je da je u tri tjedna primjene Pravilnika Fond prikupio oko 15 milijuna jedinica ambalažnog otpada, odnosno više nego što se dosada, prikupilo tijekom cijele godine.

Otpad je ključni problem Hrvatske, te je intencija da se što više PET (polietilen-tereftalat) ambalaže prikupi i preradi u sekundarnu sirovinu ili proizvod. Cilj je i da se što više koristi povratna ambalaža i ostvare nacionalni ciljevi utvrđeni Pravilnikom.

Prenosimo: (Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu)
Okvirni Nacionalni cilj prema ovom Pravilniku je ostvarenih 55% mase recikliranog ambalažnog otpada do 31. prosinca 2008., odnosno 80% mase recikliranog ambalažnog otpada do 2015. godine, a od toga reciklirano najmanje 60% mase svakog ambalažnog materijala sadržanog u ambalažnom otpadu osim drva.

Nacionalni ciljevi udjela povratne ambalaže po proizvodima su:

VRSTA
PROIZVODA

Godišnji ciljevi

udjela povratne ambalaže u %

2005.

2006.

2007.

2008.

2011.

2012.

2013.

Vino

10

 10

15

25

40

50

60

Pivo

55

65

70

75

80

85

90

Sokovi

10

10

15

25

40

50

60

Voda mineralna i stolna gazirana
i negazirana

10

10

15

25

40

50

60

Gazirana i negazirana bezalkoholna pića

10

10

15

25

40

50

60

Mliječni napitci

0

0

5

15

30

40

60


Okvirni cilj prema ovom Pravilniku je ostvarenih 55% mase recikliranog ambalažnog otpada do 31. prosinca 2008., odnosno 80% mase recikliranog ambalažnog otpada do 2015. godine, a od toga reciklirano najmanje 60% mase svakog ambalažnog materijala sadržanog u ambalažnom otpadu osim drva.

Kupac ima pravo na naknadu u iznosu 0,5 kn/boci za svaku u trgovinu vraćenu bocu od pića i napitaka za koju je prema čl. 14. st. 2. proizvođač obvezan platiti 0,5 kn/boci na ime povratne naknade.

Fond nadoknađuje prodavateljima sredstva isplaćena na prodajnom mjestu potrošačima kao naknadu za vraćeni prodajni ambalažni otpad od ambalaže za pića i napitke - PET boce, staklene boce za jednokratnu upotrebu i Al-Fe limenke u iznosu od 0,5 kn po jedinici prodajne ambalaže.

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login