Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

ULAGANJE U ZNANJE

Ulaganje u znanje se isplati. Poduzeća koja ulažu u znanje ostvaruju osam puta veće prihode i deset puta veću dobit (Zavod za poslovna istraživanja, www.zapi.hr).

Daljinski nadzor distribucije vode Razvoj vodoopskrbnog sustava nametnuo je potrebu uvođenja sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim objektima. Projekt sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodovodom MOSLAVAČKA POSAVINA izrađen je početkom 2004. godine, a od listopada iste godine u funkciji je, kao prvoj fazi razvoja, daljinski nadzor na udaljenim objektima temeljeno na GPRS tehnologiji.

Slika 1. Telemetrijsi prikaz distribucije vode

U prvoj fazi razvoja oformljen je dispečerski centar u postrojenju za preradu vode Ravnik, gdje je postavljeno PC računalo odakle će se upravljati objektima:
- Zdencima sirove vode
- Postrojenjem za preradu vode Ravnik
- Križnom šahtom
- Vodospremama

Sustav daljinskog nadzora podijeljen je na dvije razine:
- Centralna stanica
- Periferna stanica (pumpna stanica-vodosprema)


Centralna stanica se nalazi u dispečerskom centru i ima opremu za prikupljanje informacija iz perifernih stanica. Opremu centralne stanice čine:
- IBM kompatibilno računalo
- Komunikacijsko sučelje
- Izvor napajanja
- Pisač

U dispečerskom centru Ravnik osnovna konfiguracija je osobno računalo Pentium sa instaliranim operativnim sustavom Windows XP. Za daljinski nadzor i upravljanje primjenjuje se programski paket Java SCDA. Programski paket sadrži vrlo prilagodljiv sustav grafičkog prikaza u vremenskom razdoblju.
Periferna stanica sadrži uređaje za prihvaćanje standardnih elektroničkih signala, njihovo pretvaranje u digitalne i prosljeđivanje u dispečerski centar. Opremu periferne stanice čine:
- Komunikacijski uređaj (GPRS Modem) i PLC
- Releji za odvajanje
- Mjerni pretvarači

Komunikacija s centralnom telemetrijskom postajom u kojoj se prikupljaju podaci iz svih daljinskih stanica vrši se periodički i po potrebi. Periferne stanice putem GPRS modema ciklički šalju poruke s podacima. Na taj način centralna stanica vrši prikupljanje podataka iz perifernih stanica (mjerenja i signalizacije). Prijenosni sustav realiziranje putem GPRS mreže.
Moslavina d.o.o. ima od 25. 10.2004. godine daljinski nadzor na udaljenim objektima i to:
- video nadzor svih rezervoara vode
- očitavanje nivoa vode u njima,
- kontrolu dezinfekcije vode u rezervoarima
- kontrolu količina i protoka vode rezervoara
- kontrolu rada crpki visoke zone u Kutini

Telemetrijski prikaz distribucije vode (Sl.1.) nalazi se u Centralnoj stanici u Ravniku i Upravi u Kutini.

Nadzor i upravljanje voznim parkom

Od veljače 2005. godine Moslavina d.o.o. je modernizirala svoj vozni park u smislu bolje organizacije istog. To je postignuto ugradnjom uređaja VDO FM 200 PLUS za praćenje vozila preko GPS-a.

FM 200 PLUS se sastoji od:
- računala ugrađenog u vozilo
- sustava za prijenos podataka u PC računalo
- programa FM 8 Professional za obradu podataka u obliku teksta ili grafike.

Prijenos samih podataka do servera, u kancelariji se odvija preko GPRS-a. Kada vozilo dođe unutar kruga od 500 m u blizini baze (poduzeća) ili ga vozač uključi, dolazi do automatskog downloada podataka sa računala u vozilu na server.

Pomoću tog sustava moguće je pratiti položaj vozila, potrošnju goriva, prijeđenu kilometražu, parametre rada motora, radnog stroja povratom vozila ukrug tvrtke.

Sve to se vrlo jednostavno očitava programom FM 8 u Fleet Manageru koji se nalazi na serveru, (Slika kretanja vozila vidljiva na PC računalu).


Oprema za traženje gubitaka vode

Nakon demonstracije rada opreme za traženje gubitaka vode, u kolovozu 2003. godine, nabavljena je kompletna oprema za utvrđivanje mjesta propuštanja Korelator PAL-300 i kompletna oprema za mjerenje protoka Fluxuf ADM 6725.

Korelator PAL-300 izračunava udaljenost između šuma izlaza vode kroz puknuće i točke kod koje je uređaj priključen na cjevovod i prikazuje izračun grafički i numerički.

Dva senzora s magnetima postavljaju se direktno na cijev ili na ventil da bi registrirali šum ispuštanja vode i pretvarali ga u električni signal.

Šum vode u različito vrijeme dosegne svaki senzor ovisno o njihovoj udaljenosti od puknuća.

Korelator mjeri ovo kašnjenje u vremenu dolaska šuma do svakog senzorai izračunava udaljenost od puknuća formulom udaljenosti brzine zvukau cijevi i izmjerene udaljenosti između pretvornika senzora.

Ultrazvučni prijenosni mjerač protoka Fluxuf ADM 6725 mjeri protok vode. Cilj je utvrditi protok u noćnim satima kad nema potrošnje, što je znak postojanja gubitaka. Mjerači imaju vlastitu memoriju, baterijski napajanu i mogu mjeriti protok nekoliko dana, na svim vrstama cjevovoda. Snimljeni podaci mogu se prenijeti na računalo u Mcrosoft Excel programu.

Mjerači protoka su jednostavni za instalaciju. Senzori se pričvršćuju na stjenke cjevovoda u zasunskim komorama, u vodospremi i sl.

U prvoj godini korištenja opreme za traženje gubitaka (2004.), gubici vode su smanjeni za 8 % (sa 42,2 % na 34,2 %), a u drugoj (1-9 mj. 2005.) godini gubici su u prosjeku niži za 5,8 % u odnosu na 2003. godinu.

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login