Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

ZAVRŠNA KONFERENCIJA POVODOM PUŠTANJA U RAD PROJEKATA FINANCIRANIH IZ NATJEČAJA EN 2.1.16

Na području Grada Kutine, te Grada Popovače i Općine Lipovljani završena su tri EU projekta čiji je investitor i korisnik Moslavina d.o.o: Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi (EN.2.1.16-0079), Sanitarno fekalna kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu (EN.2.1.16-0080, Kanalizacijski cjevovod u Ulici Repušnička lipa u Repušnici (EN.2.1.16-0082). Projekti su predstavljeni na završnoj konferenciji u Kutini te je svečano u rad pušten i Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani duljine 26 km. Mr. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. istaknuo je kako su projekti sufinancirani sredstva iz Europske unije, Hrvatskih voda i jedinica lokane samouprave. „Moslavina d.o.o. je pokazala da je dorasla zahtjevnim EU projektima te da ih može uspješno voditi i realizirati.“, rekao je direktor Moslavine d.o.o. „Ukupna vrijednost tih investicija je 38.7 mil. kn, od čega su 23,5 mil. kn nepovratna sredstava EU, 9,5 mil. kn su nepovratna sredstva Hrvatskih voda. 5,1 mil. kn je osigurala Moslavina d.o.o., ali kroz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave: gradova Kutina i Popovača te općina Velika Ludina i Lipovljani.“

Puštanjem u rad Magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani stvoreni su preduvjeti za nove EU projekte izgradnje uličnih vodovoda i kanalizacija na području Grada Kutine, naglasio je mr. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. „Magistralni vodovod duljine 26 km je preduvjet za nastavak EU projekta Moslavina, odnosno Aglomeracije Kutina, koji podrazumijeva vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu 300 mil. kn vrijednosti. Izgradnjom tih sustava povećat će se gospodarski potencijal Grada Kutine te će biti povišen i standard građana.“ Realizacija ta dva EU projekta koji se također pripremaju u suradnji s Hrvatskim vodovodima trebala je započeti ove godine. Zbog izmjena u projektima gradnja je odgođena. 

 

U kojoj su fazi projekti i kada građani u mjestima na istočnom području Grada Kutine mogu očekivati gradski vodovod izvijestio je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. „Sada intenzivno radimo na rješavanju potrebne dokumentacije da možemo aplicirati prema EU fondovima za realizaciju projekta EU Moslavina. Očekujemo da ćemo tu dokumentaciju pripremiti tijekom 2018. godine i već možda krajem 2018., a najkasnije početkom 2019. godine krenuti sa stvarnom realizacijom projekta na terenu.“

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda izrazio je zadovoljstvo sa jedincima lokalne samouprave koje su sudjelovale u realizaciji tri EU projekta te se pohvalno izrazio i o Moslavini d.o.o., zbog upravljanja vodama i posebno zbog uspješnog vođenja EU projekata. „Ovdje se vidi da se može. Imamo i dobrih komunalnih tvrtki koje znaju kako, koje to ostvaruju na dijelu. Ja bih volio i da drugi vodovodi u Hrvatskoj krenu tim putem. Mi projekte dovršavamo, treba reći da je ovaj vodoopskrbni cjevovod započet prije 5 godina, da je ipak bilo problema i zaustavljanja radova. Upravo ta dobra suradnja sa Gradom Kutina i tvrtkom Moslavina d.o.o. rezultirala je uspješnim dovršenjem projekta što je najbitnije. Naime, na mnogim mjestima se projekti počnu, ali se ne dovrše. Ovdje smo ih uspješno završili što vjerujem da će i građani primijetiti. Novi EU projekt koji je nastavak ovog projekta podliježe vrlo strogim EU pravilima. Mora se dovršiti studija izvodljivosti, znam da je ona pri kraju. Nakon toga moramo dobiti odobrenje Europske unije da se taj projekt može aplicirati. Te su radnje u tijeku, očekujem da ćemo u suradnji sa Gradom i Županijom učiniti sve potrebno kako ne bi bilo prepreka na tom putu.“ Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave nastavit će i dalje pripremati i realizirati EU projekte na distributivnom području Moslavine d.o.o. kako bi se povećao gospodarskim potencijal i kvaliteta življenja građana na tom području podigla na veću razinu.

 

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login