Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

MOGUĆE PRIKLJUČENJE OBJEKATA U POSTUPKU LEGALIZACIJE NA SUSTAVE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Moslavina d.o.o. poziva sve građane u naseljima i ulicama gdje je izgrađen sustav javne vodoopskrbe (vodovod) i sustav odvodnje (kanalizacija) da se priključe na ove sustave. Priključenje je sada moguće i za objekte koji su u postupku legalizacije. Ti objekti dobivaju privremeni priključak koji po završetku legalizacije postaje trajni.
Ukidanjem naknada cijene priključaka su povoljne i kreću se: od 1,500 kn do 2,000 kn za priključak na vodovod te od 350 kn do 600 kn za priključke na kanalizaciju. Plaćaju se samo stvarni troškovi priključenja. Cijena ne uključuje građevinske radove koje korisnici mogu sami izvesti ili naručiti od Moslavine d.o.o.
Za podnošenje zahtjeva za priključenje molimo vlasnike objekata ili zemljišta da osobno dođu u Moslavinu d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina.
Za podnošenje Zahtjeva za priključenje potrebno je:
1. a) Dokaz o legalnosti (potvrda gl. projekta, građevinska dozvola, rješenje o gradnji, uvjerenje o evidentiranju građevine prije 15. 02. 1968. g. itd.) ili
  b) Dokaz o pokretanju legalizacije (kopija zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju)
2. Vlasnički list (može i neslužbena kopija sa "uređena zemlja")
 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login