Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

PROJEKT „NE DVOJI-OTPAD PRIJAVI I AKCIJU NAJAVI“ - produžen rok

Ponegdje uz okolna naselja, putove, u šumi, uz vodotoke ili neposredno uz kuće na području grada Kutine možemo naići na mjesta na kojima se nalazi nelegalno odloženi otpad. Na žalost,neodgovorni pojedinci ne razmišljajući o posljedicama ovakvog ponašanja, odlažu u prirodu kućni otpad,stari namještaj, kućanske aparate, informatičku opremu, građevinski otpad, azbestne ploče, papir, plastiku, staklo, životinjski otpad, ambalažu od raznih sredstava ili ulja, te razni drugi otpadni materijal. Znate li za koju takvu lokaciju, molimo da ju prijavite putem priloženog obrasca. 

Što možemo učiniti i racionalno gospodariti otpadom?
Stvaranje otpada ne možemo spriječiti, no ako njime postupamo razumno i odgovorno, otpad neće biti naš problem i nužno zlo! Pravilnim odlaganjem otpada čuvamo naš okoliš, stvaramo bolje zdravstvene uvjete, podižemo razinu kvalitete življenja i održivo koristimo energiju i resurse. Svatko od nas može u svome domaćinstvu pridonijeti civiliziranom i odgovornom postupanju i gospodarenju otpadom na dva načina:
1. IZBJEGAVANJEM STVARANJA OTPADA (kompostiranje organskog otpada, korištenje Platnenih vrećica i maramica, upotreba baterija koje se pune, izbjegavanje kupnje plastične ambalaže, ponovna uporaba rabljenih predmeta i drugo)
2. ODVAJANJE OTPADA PO VRSTAMA (odvojeni otpad je moguće reciklirati i ponovno koristiti, čime se znatno štedi ponovno uložena energija i voda te smanjuje volumen otpada  na odlagalištima).

Popunjen obrazac treba poslati na mail: zelena.moslavina@gmail.com ili dostaviti na adresu Udruga Zeleni Moslavine, Ul. kralja P.Krešimira IV br.33, 44 320 Kutina ili prijaviti odlagalište na mob 095/1979-013 (Marija Vizner) ili 099/3178-074 (Drago Vagner) zaključno do 30.06.2013.

Prijavljene deponije otpada, članovi Udruge i partneri projekta će obići i utvrditi točne lokacije, te izraditi zbirno izvješće i katastar nelegalnih deponija. Ovaj dokument će biti predan Gradu Kutini i Moslavina d.o.o. kako bi se temeljem stvarnog stanja i broja nelegalnih deponija na području grada Kutine pristupilo organiziranom i planskom godišnjem uklanjanju nelegalnih deponija.

Obrazac možete skinuti ovdje: OBRAZAC
 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login