Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

KONFERENCIJA ZA NOVINARE - PRAVILNIK

0202moslaV.jpgPravilnik o općim i tehničkim uvjetima usluge javne vodoopskrbe Moslavine d.o.o. donesen je sukladno Zakonu o vodama. Rečeno je to na konferenciji za novinare Moslavine d.o.o. na kojoj su predstavnici tvrtke, upravitelja zgrada i predstavnici stanara govorili o novinama u obračunu i naplate potrošnje vode prema novom pravilniku.

Renato Beronić, rukovoditelj Profitnog centra proizvodnje i distribucije vode Moslavine d.o.o. rekao je da Zakon obavezuje distributera vode na donošenje Pravilnika o usluzi javne vodoopskrbe. „Pa je tako i jedna od odredbi i uvjeti mjerenja obračuna i naplate vodne usluge javne vodoopskrbe. Kada je potrošač, fizička osoba priključena na vodoopskrbni sustav bez vodomjera potrošnja vode se utvrđuje tako da će potrošač po članu kućanstva plaćati 7 m3 umjesto do sada 5 m3.“

U pravilniku je jasno određen i način obračuna i naplate razlike potrošene vode na glavnom brojilu na ulazu u stambenu zgradu i zbroja pojedinačne potrošnje u stanovima ili poslovnim prostorima. „Eventualna razlika koja se pojavi između glavnog vodomjera i sumarno kontrolnih vodomjera u stanovima ili poslovnim prostorima ta će se razlika naplaćivati tako da se raspodjeli jednako po stambenim jedinicama.“

Moslavina d.o.o. organizirala je nekoliko tribina i sastanaka sa predstavnicima stanara kako bi se potrošačima objasnio način naplate potrošnje vode. Na tim sastancima uvažen je i prijedlog predstavnika stanara da se paušalni iznos potrošnje vode po članu domaćinstva sa 5 m3 povisi na 7 m3. Taj prijedlog je podržao i Stipan Andrić, ali se ne slaže s rješenjem da se sav višak izmjerene potrošnje na glavnom brojilu raspodjeli na sve stanove jednako. „Da se ta voda raspodjeli na paušalce, pa bilo to 3, 5, 10 neovisno, smatram da paušalci nekontrolirano troše vode. Tako bi ih primorali da uvedu kontrolna brojila kao što smo ih uveli i mi. Ja bih zamolio, meni je to posebno važno za moju zgradu, da građani to naprave i uvedu brojila jer će se to pokazati dobrim i izbjeći ćemo nesuglasice.“

0202moslaU1.jpg
Predstavnica stanara iz zgrade u Domagojevoj ulici Dobrila Krakić ne slaže se da se sav gubitak vode prebaci samo na paušalce, jer dio stanara koji imaju brojila ne dopušta popisivačima brojila ulazak u stan pa sami prijavljuju umanjenu potrošnju kako bi umanjili i svoj mjesečni račun za vodu. Nakon nekoliko mjeseci u suradnji sa susjedima i Moslavinom d.o.o. u zgradi gospođe Krakić mjerenja i obračun potrošnje vode sada je gotovo uredan. „Sve morate reći ponaosob, svakom zasebno, objesiti na oglasnu ploču, ponovo pitati, jer svatko od nas u tim zgradama živi u nekom svom mikrosvijetu. Nešto sam znala, nešto sam pitala i pomogli su mi iz Moslavine d.o.o. kad god sam nešto pitala oni su me uputili. Na vama je dalje onda da unutar svoje kuće, svoga stubišta informirate sve ostale i molite ih za suradnju. U 98% slučajeva uspijete, ali jedan koči.“

Darko Tunjić, predstavnik upravitelja zgrada pozdravio je donošenje pravilnika o isporuci vode jer to osnovni uvjet za pravedan obračun potrošnje vode kako bi svi potrošači plaćali svoju stvarno potrošenu vodu. „Pravilnik je na snazi godinu dana, imamo dosta problema. Samo suradnjom upravitelja, stanara i Moslavine d.o.o. možemo pronaći najbolja rješenja.“, rekao je Darko Tunjić. „Ja sam za svaku kontrolu, zajedničku suradnju, sa predstavnicima stanara radimo zajednička očitanja, ako treba i pola godine, da bi došli do saznanja gdje su gubici. Moramo biti svjesni da moramo izvršiti rekonstrukciju cjevovoda u zgradi, što je zajednički dio zgrade, a ovaj dio do glavnog brojila do zgrade, to će napraviti Moslavina d.o.o. kao što je radila i do sada.“

Helena Haić iz odjela odnosa s potrošačima Moslavine d.o.o. na kraju je rekla kako su izmjene u Pravilniku donesene u suradnji sa potrošačima. „U suradnji s predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada nastojali smo nezadovoljstva naših potrošača svesti na minimum. Smatramo da su neke reakcije pokrenule pitanje o međusobnim odnosima te brigu njih kao suvlasnika o tome što se u njihovim zajedničkim prostorima događa. Naša želja nije oštećenje potrošača, već rješavanje problema gubitaka vode koja se događaju, da ih zajednički rješavamo tamo gdje nastaju i da te gubitke svedemo na najmanju moguću razinu.“

Iz Moslavine d.o.o. na kraju konferencije za novinare pozvali su sve građane i potrošače na suradnju. Svi pravilnici i ostale potrebne informacije o komunalnim uslugama mogu se pronaći na službenoj internet stranici Moslavine d.o.o. (u sekciji Dokumenti) te su na njoj objavljeni i svi kontakti sa Moslavinom d.o.o.

preneseno sa www.kutina.hr

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login