Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI

 

malaISO22000.jpg

ZAPOČELA REALIZACIJA PROJEKTA MOSLAVAČKA POSAVINA

mos_posav1.jpgUgovor o izradi projektne dokumentacije za Magistralne i distribucijske cjevovode, crpilišta i vodospremnika projekta Molsalvačka Posavina potpisali su danas Jadranko Husarić, direktor Hrvaskih voda, Dragutin Mihelčić, direktor  Hidroprojekt–ing d.o.o. Zagreb i Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. Tako nakon 30 godina planiranja, pregovaranja, odgađanja, ponovnog planiranja... započinje realizacija projekta magistralnog vodovoda Moslavačka Posavina.

Projekt obuhvaća magistralni vodovod i lokalnu distribucijsku mrežu na području općina Velika Ludina i Popovača, grada Kutina, općina Lipovljani i Jasenovac, te grada Novske.  Do 30 . studenog trebala bi biti izrađena projektna dokumentacija za 50 km magistralnog cjevovoda, 160 km distribucijske mreže, crpilišta, vodospremnike... Do kraja iduće godine trebali bi biti riješeni i svi pravno-imovinski odnosi, te dobivene lokacijske dozvole. Projektna dokumentacija tako bi bila potpuno i kvalitetno pripremljena za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova kad Hrvatska postane punopravna članica Europske unije.

mos_posav2.jpg 

Vrijednost potpisanog Ugovora, odnosno izrada projektne dokumentacije 8.37 mil. Kn. Novac su osigurale Hrvatske vode, nositelj je projekta Moslavina d.o.o., a projekt će izraditi Hidroprojekt-ing d.o.o. Projektom će biti isplanirana gradnja magistralnog vodovoda i lokalna vodovodna mreža u svim naseljima moslavačkog i slavonskog dijela županije. Na tom području od Velike Ludine do Novske živi 61 tisuća stanovnika, a kad se vodovod prema planu protegne do Ivanić grada problem vodoopskrbe dugoročno će biti riješen za 117 tisuća stanovnika, jer je projektom planirano izgradnja vodocrpilišta ukupnog kapaciteta 5oo litara vode u sekundi. Projekt će biti spreman za realizaciju početkom 2012. godine, a početak gradnje ovisti će o novcu iz Fondova europske unije. Vrijednost cjelokupnog projekta procijenjena je na 20 mil. Eura. Potpisnici ugovora i sudionici radnog sastanka, svi načelnci općina i gradonačelnici, saborske zastupnice Ivanka Roksandić i Marijana Petir izrazili su uvjerenje kao će projekt biti financiran iz Fondova EU, te su obećali kako će svi doprinijeti uspjehu projekt, koji nikako ne može biti realiziran bez sudjelvoanja jedinica lokalne samouprave.

Uz trajno osiguravanje opskrbe vodom stanovništva, projekt će, kako je rečeno, biti jamac i gospodarskog razvoja.

preneseno sa www.kutina.hr

 
Povratak
 
DOKUMENTI  

Anketa  
Jeste li spojeni na sustav vodoopskrbe?
Pošalji anketu  Rezultati ankete

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login