Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NATJEČAJI

 

malaISO22000.jpg

NATJEČAJ - SPONZORSTVA I DONACIJE ZA 2018.G.

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Moslavina d.o.o. 06.07. 2018. godine objavljuje:

NATJEČAJ
za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva 
za 2018. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava. 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 38.000,00 kn.
Područja koja će se financirati su:
-  sport ( maksimalan iznos 30.000,00 kn)
-  kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 8.000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom “ NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacije ili sponzorstva za 2018. godinu”, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina, zaključno do 10.08.2018. godine.

NADOPUNA: 
Natječaj je ZATVOREN.
Rezultati natječaja za 2018.g.

Više...

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - RIBNJAČA, MOS. SLATINA

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG VODOVODA I. i II. FAZA U UL. RIBNJAČA – MOSLAVAČKA SLATINA

 

Više...

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - SV. BARBARE, VOLODER

IZVOĐENJE RADOVA I NABAVA MATERIJALA ZA IZGRADNJU SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE U UL. SV. BARBARE, VOLODER

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG STROJA

Natječaj za prodaju rabljenog stroja

Rok za preuzimanje natječajne dokumentacije i dostavu ponuda: 31.03.2017. do 10h.

Odluka o odabiru

 

Više...

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA

Ponovljeni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora
Rok za preuzimanje natječajne dokumentacije i dostavu ponuda: 24.04.2017. do 10h.

Odluka o odabiru

Više...

JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA I SPONZORSTAVA ZA 2017.G.

Javni poziv za dodjelu donacija i sponzorstava za 2017.g.

Obrazac za prijavu projekta ili programa

Rok za dostavu zahtjeva: 28.04.2017. do 14h.

Rezultati natječaja

Više...

RASPOLAGANJE IMOVINOM

Odluka o načinu provedbe postupka javnog natječaja za zakup, kupoprodaju i drugo raspolaganje poslovnim prostorima, nekretninama ili drugom imovinom Društva

Više...

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar Ugovora o JN i OS do 30.06.2013.

 

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA


Javni poziv za prikupljanje ponuda objavljen 20.11.2013. u NN s pravom prvokupa Društva/članova Društva za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva Moslavina plin d.o.o. provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda:

Javni poziv

Izjava o povjerljivosti podataka

Obrazac - podaci o ponuditelju


Više...

NATJEČAJ za prodaju zaliha i željeznog glomaznog otpada - 29.05.2013.

Tekst natječaja

Ponudbeni list

Autodijelovi

Vodovodni nemetalni materijal

Vodovodni metalni materijal

Plinski materijal

Više...

Stranica 1 od 3 stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  Slijedeća
 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login