Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: GALERIJA
Galerija  
Galerije->Sanacija deponije

pokrovni sloj

prekrivanje zemljom

iskapanje na novoj plohi

iskapanje na novoj plohi2

nasip

sabijanje pokrovnog sloja

 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login