Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
PRIPREMA PROJEKTNO-STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJSKOG PAKETA ZA SUFINANCIRANJE OD STRANE EU ZA AGLOMERACIJU POPOVAČA

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj: Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. - Priprema zalihe vodno-komunalnih projekata
Naziv projekta: Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Popovača
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Popovača
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:  Zadatak izvršitelja projekta je izraditi projektno-studijsku dokumentaciju koja će dati cjelovito rješenje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracija Popovača i Voloder. Ta dokumentacija je potrebna za prijavu projekata u programskom razdoblju strukturnih fondova 2014-2020 kako bi se projektirana infrastruktura odvodnje i vodoopskrbe izgradila uz sufinanciranje iz fondova EU. Glavni cilj predloženog projekta je postizanje usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju na predmetnom području.Ukupna vrijednost projekta: 3,7 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 3,1 mil. kn
Početak radova: prosinac 2015.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif. 044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login