Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
POTPISAN UGOVOR ZA USLUGE NADZORA EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“

Dana 31.10.2019. godine potpisan je ugovor za USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“.
Nadzor će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga – Aktivnosti B) te FIDIC uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnosti A).
Usluga nadzora je sastavni dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ koji je jedan od najvrjednijih projekata Moslavine d.o.o. čija je ukupna vrijednost 488 milijuna kuna, a realizira se sufinanciranjem iz EU fondova, nacionalnih sredstava i sredstava jedinica lokalne samouprave. Više... 31.10.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON MREŽA

A.1_Nacrti - Knjiga 5

A.2_Nacrti - Knjiga 5 (izmjena 07.11.2019.)

A.3_Nacrti - Knjiga 5

Više... 19.4.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON RAVNIK

Geotehnički elaborat - Ravnik II - Bagoda d.o.o.

Geotehnički projekt - Zaštite građevinske jame

Ravnik_situacija 2-M1000

Ravnik_situacija 2-M1000 - otvorena

Analize vode

 

Više... 26.3.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON UPOV KUTINA

Elaborat zaštite okoliša

Izvješće o provedenim geomehaničkim radovima

Dodatak 2. Izjava tijela odgovornog za gospodarenje vodama

Idejni projekt- dokumenti 

 

Više... 4.2.2019.
EU PROJEKT "POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA KUTINA" - DOZVOLE I RJEŠENJA

Plan izvođenja radova

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
pritisni za više

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
pritisni za više

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
pritisni za više

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
pritisni za više

RJEŠENJA ZA OKOLIŠ:
pritisni za više

Više... 1.2.2019.
SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VOLODERU

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Sanitarno feklana kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Popovača
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Popovače (naselje Voloder). U sklopu projekta izgradit će se 2.800 m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 360 stanovnika iz Zagrebačke ulice u Voloderu. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici u Voloderu omogućava se provedba EU projekta Aglomeracija Popovača kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Popovača i Voloder.
Ukupna vrijednost projekta: 3,7 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 3,1 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424


Više... 6.7.2016.
EN.2.1.16. – FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKBE/ODVODNJE

  

U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje Moslavina d.o.o. je u svibnju 2015. godine prijavila tri svoja projekta započeta 2012. godine.

Svrha ovog poziva je bila dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.

Nakon administrativne provjere projektnih prijava u sektoru za projekte sufinancirane sredstvima EU u Hrvatskim vodama, dva od tri prijavljena projekta Moslavine d.o.o. su uvrštena u program financiranja EN.2.1.16. dok je treći prijavljeni projekt naknadno također uvršten u isti program.

Više... 6.7.2016.
MAGISTRALNI VODOVOD KUTINA-LIPOVLJANI I VODOSPREMNIK I CRPNA STANICA TOROVI

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani te Vodospremnik i crpna stanica "Torovi"
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina, Općina Lipovaljani
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Kutine i Općine Lipovljani (naselja Kutina, Husain, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Krivaj i Lipovljani). U sklopu projekta izgradit će se 20.000 m magistralnog cjevovoda, 7.940 m distributivnog cjevovoda, 3 crpne stanice, 5 mjerno-regulacijskih okana, 1 klorinatorska stanica i 1 vodosprema kapaciteta 1000 m3. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu distribucije vode oko 640 stanovnika sa područja naselja Zbjegovača, Banova Jaruga i Krivaj koji se nalaze uz trasu magistralnog vodovoda te se indirektno osigurava zdravstveno ispravna voda za 4940 stanovnika. Također stvaraju se preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnih uličnih cjevovoda u naseljima Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice i Janja Lipa što će se izvoditi u sklopu projekta "Moslavina".
Ukupna vrijednost projekta: 34,3 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 22,6 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Vladimir Smolić, ing.građ. 044/691-424
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
Više... 6.7.2016.


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login